Regler

För att lajva utan målsman eller fadder (någon över 18) måste man vara 15 år fyllda. Om man vill lajva men inte har möjlighet att själv ordna en fadder så kan man kontakta en arrangör så kanske vi kan hitta en lämplig sådan.

På Heimland är det totalt förbud för att dricka alkohol överstigande lättöl och motsvarande och att uppträda berusad. Lajvet är ett latexvapenlajv enligt Pegas regler vilket innebär att endast latexvapen får bäras.

Reglerna för sköldar är något högre än vad som står i reglerna. Sköldar måste ha en mjuk vaddering motsvarande den som finns på latexvapen.

I övrigt hänvisas till Pegas sedvanliga regler för arrangemang inom föreningens regi:

Pegas regler